DutchTec ApS
Rosenholmgrenen 8
DK-5462 Morud
Danmark
Mobil
Kontor
E-mail
 
(0045) 40 28 44 38
(0045) 66 16 66 99
info@dutchtec.dk
 

Växthus projekt

DutchTec ApS bygger:

- nya Venlo glas växthus

www.kubo.nl

DutchTec ApS installerar:

- energibesparande skugganläggningar

- solavvisande skugganläggningar

- mörkläggning
 

www.pdi-nl.com

DutchTec ApS installerar:

- värmeanläggningar

- buffert-tankar för varmvatten

 

www.verkadeclimate.nl

DutchTec ApS har:

- logistiska lösningar och system  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home / Svensk / Vaxthus projekt 
2024 DutchTec ApS